Categories
Geo
71116 results found in 27 ms.

Page 1 of 4445 next

More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

La comptabilitat, entesa en sentit ampli com un sistema d'informació economicofinancer, persegueix com a objectiu fonamental proporcionar una informació suficient, útil, rellevant i oportuna perquè els seus potencials usuaris, dind i fora de l'empresa, pugurn prendre decisions raonablement fonamentades
Author(s):
Tag(s):


More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

Dos són els objectius bàsics que es plantegen a l'hora de confeccionar aquest programa: D'una banda, introduir l'alumne en l'estudi dels sistemes d'informació en l'empresa, i d'una altra, dotar dels coneixements suficients perquè aquest puga utilitzar el full de càlcul com eina de gestió.
Author(s):
Tag(s):
More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

El llenguatge musical constitueix l'assignatura més important de l'especialitat, ja que engloba o incideix en la resta dels continguts relacionats amb l'educació musical. A través del seu estudi es pretén desenvolupar en el futur mestre especialista un domini del conjunt de sistemes i maneres d'organitzar el so. El seu estudi és un procés comparable a l'aprenentatge d'altres llenguatges i integra habilitats com ara la lectura, l'escriptura, el desenvolupament de l'oïda, el sentit del ritme, la coordinació motriu i l'expressió vocal i instrumental.
Author(s):
Tag(s):


More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

Gran part del nostre coneixement quotidià s'aprèn directament a partir del nostre entorn, i els conceptes que s'empren no són molt abstractes. El problema particular de les matemàtiques (però també el seu poder) estreba en la seua gran abstracció i generalitat, aconseguida per generacions successives d'individus intel·ligents, cadascun dels quals ha abstret o generalitzat, des de conceptes de generacions anteriors.
Author(s):
Tag(s):
More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

L'assignatura de Canvi Social i Moviments Socials ofereix una introducció a les principals teories que des de les diverses perspectives sociològiques s'han elaborat sobre el canvi social, com també una exposició sobre els principals factors que influeixen en el canvi i els agents que el porten a terme entre els quals se situen els moviments socials com un dels agents de canvi més importants i actius en la societat actual.
Author(s):
Tag(s):


More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

Com han assenyalat dos dels autors ja clàssics en psicologia de la motivació (Cofer i Appley, 1979), qualsevol que siga la perspectiva des de la qual s'aborda l'estudi de temes psicològics, en algun moment s'haurà d'afrontar el tema de la motivació. Tard o d'hora caldrà estudiar el perquè de la conducta, siga aquesta la de l'ésser humà, siga la de subjectes pertanyents a espècies inferiors.
Author(s):
Tag(s):


More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

En aquesta assignatura, en un primer bloc temàtic, s' analitzen i estudien els conceptes i tecnologies bàsiques necessàries per a la creació d' imatges fotogràfiques i cinematogràfiques; per a posteriorment i en un altre gran bloc temàtic, es completa l' aproximació bàsica dels mitjans audiovisuals amb l' estudi de les tecnologies imprescindibles per a la producció la radiodifusió sonora.
Author(s):
Tag(s):
More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

En aquesta assignatura s'analitzen i estudien els conceptes i tecnologies bàsiques necessaris per a la creació de productes audiovisuals en vídeo i televisió.
Author(s):
Tag(s):


More OCW like this | |
Published by: Universitat Jaume I | Language: Catalan
Share in: Share this resource in Facebook Share this resource in Twitter Share this resource in LinkedInd Share this resource in Google+ Share this resource in Pinterest Share this resource in Blogger Share this resource in Tumblr

Introducció al lèxic d'especialitat mitjançant la contextualització en situacions pròpies del Grau en Criminologia i Seguretat. Estudi de les estructures sintàctiques més rellevants, així com dels gèneres i registres orals en llengua anglesa més comuns dins de l'àmbit laboral del sector Dades no disponibles
Author(s):
Tag(s):

71116 results found.

Page 1 of 4445 next